Pravno obvestilo

Informacije podjetja Viroj d.o.o. na spletnih straneh iusworld so dane izključno v splošno informativne namene. Določene informacije na teh spletnih straneh vsebujejo tudi splošne podatke o storitvah podjetja Viroj d.o.o. in so  namenjene le splošni predstavitvi storitev, zaradi česar vsebujejo samo splošne informacije o le-teh. Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

 

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Viroj d.o.o.. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: ” Viroj d.o.o., iusworld – Vse pravice pridržane.” Viroj d.o.o. aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

 

Vsa imena podjetja, partnerjev in sodelavcev, ki se pojavljajo v besedilu na teh spletnih straneh v tisku, ki je drugačen od ostalega tiska ali s simbolom, znamko ali znakom, vključno z logom iusworld podjetja Viroj d.o.o., so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Viroj d.o.o. ali družbe s katerimi sodeluje. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu. Čeprav je in bo Viroj d.o.o. s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju teh spletnih strani storil vse, da bi se prepričal, da so informacije na teh spletnih straneh res točne in podatki ažurni, za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti.  Viroj d.o.o. si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

 

NITI VIROJ d.o.o. NITI KATERAKOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TEH SPLETNIH STRANI, V NOBENEM PRIMERU ZATO NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ALI BI BILA V ZVEZI Z OBSTOJEM, DOSTOPOM DO IN/ALI UPORABO TEH SPLETNIH STRANI IN/ALI INFORMACIJ, KI JIH TE SPLETNE STRANI VSEBUJEJO IN/ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE INFORMACIJ NA TEH SPLETNIH STRANEH IN/ALI KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJIHOVI VSEBINI, NE GLEDE NA TO, ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

 

Te spletne strani lahko nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Viroj d.o.o. nima nadzora, ne moremo jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti, katerekoli spletne strani, za katero nudimo povezavo ali referenco. Nekatere informacije, ki jih imamo na našem spletnem strežniku, so tiste, ki jih prostovoljno dajete preko formularjev.

 

Če bi se katerikoli obiskovalec naše spletne strani odzval s kakršnimikoli informacijami, bodo take informacije veljale za nezaupne in nezaščitene, pri čemer Viroj d.o.o. v zvezi z njimi ne bo imel nikakršne odgovornosti ter jih bo lahko prosto uporabljal, razmnoževal, razkrival in/ali širil drugim brez omejitev in brez navedbe vira, vključno, vendar ne omejeno, z idejami, koncepti, znanji, izkušnjami ali tehnikami, ki jih bodo take informacije vsebovale, za kakršenkoli namen, vključno, vendar ne omejeno, za razvoj, proizvodnjo in trženje proizvodov in/ali storitev, ki vsebujejo take informacije, razen v primeru izrecne navedbe obiskovalca, da naj se posredovane informacije štejejo za zaupne in/ali izrecne navedbe o prepovedi uporabe posredovanih informacij.

Spletne strani podjetja Viroj d.o.o. trenutno ne uporabljajo piškotkov.

 

Kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki?

Podatke, ki jih vpišete v obrazc na spletni strani, uporabljamo izključno za namene predaje sporočila oz. zahtevane storitve. Vaše podatke skrbno varujemo in jih nikakor ne posredujemo tretjim osebam ali jih uporabljamo za kakršne koli druge namene.

Z vašim poslanim e-sporočilom soglašate, da vaš elektronski naslov uporabljamo za namene komunikacije z vami vse do pisnega preklica.